Užsisakius  skolos išieškojimo paslaugą, mūsų įmonė:

  • Vizituos skolininką, bei informuos jį apie galimas teisines pasekmes tuo atveju, jei skolininkas atsisakys padengti įsiskolinimą;

  • Susisieks telefonu su skolininku, ar žalą padariusiu asmeniu;

  • Nusiųs įspėjimą apie pareigą kompensuoti žalą ar sumokėti skolą, įskaitant delspinigius (palūkanas);

  • Imsis visų teisėtų priemonių tam, kad būtų pasirašytas skolos ar žalos pripažinimo ir pasižadėjimo padengti įsiskolinimą per numatytą terminą dokumentas;

  • Imsis visų teisėtų priemonių, kad skolos išieškojimo išlaidas (mokestį už paslaugą) padengtų skolininkas ar žalą padaręs asmuo.

Bendradarbiavimo planas

  • JŪS – pateikiate informaciją apie skolininką, skolos atsiradimo pagrindą (sutartis, išrašyta sąskaita, perdavimo aktas ar kiti įrodymai), komunikaciją dėl sutarties/užsakymo/apmokėjimo;

  • MES – išanalizuosime Jūsų situaciją ir paruošime Jums individualų skolos atgavimo planą;

Dirbame su skolininkais vadovaujantis įstatymais bei moralės normomis, saugome savo ir Jūsų reputaciją.

Galite išieškoti skolą patys, tačiau ar turėsite pakankamai teisinių ir psichologinių žinių, kantrybės bendraujant su skolininku? Geriau patikėkite šį procesą savo srities profesionalams!

© 2023 by ​BUSINESS​ CONSULTING.  Proudly created with Wix.com

политика конфиденциальности

  • w-facebook